Ontzorgen

Jonge auto's

Haal & breng service

Helder en transparant

Antwoord op uw meest gestelde vragen

XLRent probeert op deze site zo helder mogelijk te zijn. Dat past bij wie wij zijn. Toch is het goed mogelijk dat wij niet al uw vragen hebben beantwoord. Ons advies? Check hier de meest gestelde vragen. Vindt u uw vraag niet beantwoord? Stuur uw vraag per mail, app of bel ons en u krijgt direct en persoonlijk een 100% maatwerkantwoord.

Is XLRent gehouden aan de huurvoorwaarden van de BOVAG Verhuurbedrijven?

Op al onze zakelijke verhuringen zijn de Algemene Huurvoorwaarden voor de leden van de BOVAG Verhuurbedrijven zakelijke markt (versie juni 2010) van toepassing.

Hoe zijn de huurtarieven eigenlijk opgebouwd?

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld. Onze huurtarieven zijn gebaseerd op 100 vrije kilometers per dag voor benzinemodellen en 110 vrije kilometers per dag voor dieselmodellen(bij zakelijke verhuur). Een huurdag is minimaal 24 uur.

Wanneer mag ik zakelijk of particulier eigenlijk huren bij XLRent?

Een bestuurder dient minimaal 21 jaar te zijn en 1 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs te zijn.

Mag XLRent mij weigeren?

XLRent behoudt zich te allen tijde het recht voor een huuraanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Kan de auto worden gehaald en gebracht?

XLRent biedt u de mogelijkheid om de auto op locatie af te laten leveren en ook weer op te laten halen. Hiervoor wordt een toeslag per enkele rit in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt op dit moment echter alleen voor zakelijke klanten.

Hoe zit het met de brandstof als ik huur?

Huurder ontvangt de auto met een volle tank brandstof. Wij verwachten dat u de auto ook weer inlevert met een volle tank. U kunt gebruik maken van de aftankservice van XLRent. Hiervoor belasten wij u met een toeslag van € 5,00 bovenop de getankte brandstof.

Moet ik bekeuringen die ik rijd met de huurauto zelf betalen?

Bekeuringen of beschikkingen en alle daaruit voortvloeiende kosten worden door XLRent doorberekend aan de huurder. Naast het volledige boetebedrag berekenen wij € 7,50 administratiekosten aan u door voor de afhandeling van de bekeuring/beschikking.

Mag ik roken in de huurauto’s van XLRent?

Roken in huurauto’s van XLRent is niet toegestaan. Bij overtreding worden € 150,00 reinigingskosten in rekening gebracht.

Mag mijn huisdier mee in de huurauto van XLRent?

Het vervoer van huisdieren in de huurauto´s van XLRent is niet toegestaan. Bij overtreding worden daaruit voortvloeiende reinigingskosten en/of anti-geurbehandeling doorbelast aan huurder met een minimum van € 75,00.

Hoe is mijn huurauto bij XLRent verzekerd?

In iedere huurauto van XLRent is een groene kaart aanwezig. Alle huurauto’s van XLRent zijn WA- en Casco-verzekerd met een WA-dekking. Tevens is standaard een Inzittendenverzekering (SVI) inbegrepen. Het eigen risico voor personenauto’s bedraagt € 250,00 per schadegeval, voor bedrijfswagens € 350,00. Bij particuliere verhuringen is het eigen risico standaard € 450,00 per schadegeval wat te verlagen is naar € 225,00 voor € 7,50 per dag.

Wat moet ik doen als ik schade oploop?

In geval van pech of schade in binnen- en buitenland is onze Alarmservice 24/7 bereikbaar via 033-2455067. Indien herstel van het voertuig in het buitenland niet of niet tijdig mogelijk is dan is repatriëring van het voertuig inclusief passagiers en bagage voor rekening van verhuurder. Aanvullend vervangend vervoer is voor rekening van huurder.

Wat zijn bovenhoofdse schades?

In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt voor bovenhoofdse schades (boven de 1,90 meter) een verhoogd eigen risico per evenement van maximaal € 5.000,00. Voor jongeren onder 24 jaar geldt een extra eigen risico van € 100,00 per schadegeval.

Mag ik met een huurauto van XLRent naar het buitenland?

Het is niet toegestaan met een huurauto van XLRent, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, buiten de EU landen te rijden, met uitzondering van Zwitserland en Noorwegen.

Wat moet ik meenemen als ik wil huren bij XLRent?

Bij het afhalen van de auto dient een borg te worden voldaan van tenminste het eigen risico plus de verwachte huursom. Legitimatie vindt plaats door overlegging van een geldig Nederlands rijbewijs en een Paspoort of ID-kaart. Betaling van de borg dient te geschieden middels pinpas of creditcard.

Wat als mijn bij XLRent gereserveerde auto er toch niet is?

XLRent zal haar uiterste best doen om de door u gereserveerde auto te leveren. Wij behouden te allen tijde het recht om, indien nodig, een andere vergelijkbare huurauto ter beschikking te stellen.