Ontzorgen

Jonge auto's

Haal & breng service

Helder en transparant

Huurvoorwaarden

Op al onze zakelijke verhuringen zijn de Algemene Huurvoorwaarden voor de leden van de BOVAG Verhuurbedrijven zakelijke markt (versie juni 2010) van toepassing.

Hieronder staan onze belangrijkste voorwaarden helder op een rij.

Algemeen

  • Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld;
  • Onze huurtarieven zijn gebaseerd op 100 vrije kilometers per dag voor benzinemodellen en 110 vrije kilometers per dag voor dieselmodellen;
  • Een huurdag is minimaal 24 uur;
  • Een bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs te zijn;
  • XLRent behoudt zich te allen tijde het recht voor een huuraanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Haal- & brengservice

XLRent biedt u de mogelijkheid om de auto op locatie af te laten leveren en ook weer op te laten halen. Hiervoor wordt een toeslag per enkele rit in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

Aftanken

Huurder ontvangt de auto met een volle tank brandstof. Wij verwachten dat u de auto ook weer inlevert met een volle tank. U kunt gebruik maken van de aftankservice van XLRent. Hiervoor belasten wij u met een toeslag van € 7,50 bovenop de getankte brandstof.

Bekeuringen

Bekeuringen of beschikkingen en alle daaruit voortvloeiende kosten worden door XLRent doorberekend aan de huurder. Naast het volledige boetebedrag berekenen wij  € 7,50 administratiekosten aan u door voor de afhandeling van de bekeuring/beschikking.

Niet roken

Roken in huurauto’s van XLRent is verboden. Bij overtreding worden € 250,00 reinigingskosten in rekening gebracht.

Huisdieren

Het vervoer van huisdieren in de huurauto´s van XLRent is verboden. Bij overtreding worden daaruit voortvloeiende reinigingskosten en/of anti-geurbehandeling doorbelast aan huurder met een minimum van € 125,00.

Verzekering

In iedere huurauto van XLRent is een groene kaart aanwezig.

Alle huurauto’s van XLRent zijn WA- en Casco-verzekerd. Tevens is standaard een Inzittendenverzekering (SVI) inbegrepen; 

Onze voertuigen kunnen om verzekeringstechnische reden uitgerust zijn met een track and trace systeem

Het eigen risico voor personenauto’s bedraagt € 250,00 per schadegeval, voor bedrijfswagens € 350,00.

In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt voor bovenhoofdse schades (boven de 1,90 meter) een verhoogd eigen risico per evenement van maximaal € 5.000,00.

In geval van schade is huurder verplicht om dit direct te melden bij XLRent via 055-5395322 of info@xlrent.nl. Tevens verwachten wij van huurder binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier;

Het is niet toegestaan met een huurauto van XLRent, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, buiten de EU landen te rijden, met uitzondering van Zwitserland en Noorwegen;

In geval van pech of schade in binnen- en buitenland is onze Alarmservice 24/7 bereikbaar via 055-5395322;

Indien herstel van het voertuig in het buitenland niet of niet tijdig mogelijk is dan is repatriëring van het voertuig inclusief passagiers en bagage voor rekening van verhuurder; Aanvullend vervangend vervoer is voor rekening van huurder;

Legitimatie, borg en betaling

Bij het afhalen van de auto dient een borg te worden voldaan van tenminste het eigen risico plus de verwachte huursom. Legitimatie vindt plaats door overlegging van een geldig Nederlands rijbewijs en een Paspoort of ID-kaart. Betaling van de borg dient te geschieden middels pinpas of creditcard.

Vervanging huurauto

XLRent zal haar uiterste best doen om de door u gereserveerde auto te leveren. Wij behouden te allen tijde het recht om, indien nodig, een andere vergelijkbare huurauto ter beschikking te stellen.

Disclaimer

Hoewel de website van XLRent met de grootste zorg is samengesteld aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook.

Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig gedurende de huurperiode, bijvoorbeeld tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren zijn altijd voor rekening van huurder.